w

Pożyczka pod weksel – co to jest, jak działa?

Pożyczka pod weksel stanowi alternatywę dla innych, bardziej znanych form kredytu. W porównaniu z usługami banków lub instytucji pożyczkowych, pożyczki pod weksel bez wątpienia stanowią raczej margines.

Tym niemniej, niektórzy pożyczkobiorcy z różnych względów mogą być zainteresowani to formą produktów pożyczkowych.

Pożyczki pod weksel z jednej strony charakteryzują się bowiem wysoką elastycznością: warunki kredytu stanowią tylko i wyłącznie rezultat indywidualnych ustaleń z pożyczkodawcą.

Z drugiej strony, rozwiązanie to może być atrakcyjne dla tych klientów, którzy, na przykład ze względu na negatywną historię kredytową w bazach dłużników, nie mają dostępu do oferty banków bądź instytucji pożyczkowych i ratuje ich tylko szybka pożyczka bez sprawdzania zdolności kredytowej.

Warto jednak zdawać sobie również sprawę z faktu, że pożyczki pod weksel stanowią rozwiązania wysoce specyficzne, a korzystanie z nich często wiąże się z dość dużym ryzykiem.

Pożyczki pod weksel: podstawowe informacje

Pierwszą i najważniejszą kwestię stanowi fakt, że w przypadku pożyczek pod weksel stroną udzielającą finansowania zawsze będzie pożyczkodawca prywatny, czyli osoba zarabiająca na udzielaniu pożyczek.

Nie trzeba tłumaczyć, że ten fakt już sam w sobie oznacza pewne ryzyko, ponieważ sektor pożyczek prywatnych de facto nie podlega restrykcyjnym regulacjom, więc łatwo paść ofiarą missellingu.

Kolejną cechą charakterystyczną tej formy produktów pożyczkowych jest ich elastyczność.

Jak wiadomo, w przypadku banków oraz instytucji pożyczkowych zawsze mamy do czynienia z ofertą zawierającą produkty o określonych parametrach. Jeżeli więc np. dana firma pożyczkowa udziela pożyczek do kwoty 10 tysięcy złotych, najpewniej w żaden sposób nie będziemy w stanie pominąć tego ograniczenia.

W odniesieniu do pożyczek prywatnych sprawa przedstawia się rzecz jasna zupełnie inaczej. Tutaj to tak naprawdę wyłącznie od negocjacji z pożyczkodawcą zależy zarówno kwota pożyczki, jak też okres spłaty.

Warto również mieć na uwadze fakt, że nazwa “pożyczka pod weksel” bynajmniej nie wzięła się znikąd.

W odniesieniu do tego rodzaju rozwiązań to właśnie weksel będzie stanowił dokument spełniający de facto rolę, którą w innych przypadkach spełnia umowa o pożyczkę lub kredyt.

Co oczywiste, fakt ten rodzi określone konsekwencje, o których powiemy w dalszej części tekstu.

Jak powinien wyglądać weksel pożyczkowy?

Pierwsza i najważniejsza zasada w odniesieniu do pożyczek na weksel jest następująca: nigdy nie należy polegać na ustnych ustaleniach z pożyczkodawcą.

Uwaga!

Wszystkie istotne informacje oraz parametry pożyczki muszą się znaleźć na wekslu. To właśnie on będzie bowiem stanowił dla pożyczkodawcy podstawę do dochodzenia swoich roszczeń, zaś dla pożyczkobiorcy dokument określający jego zobowiązania.

Jakie informacje koniecznie powinien zawierać weksel pożyczkowy?

  • 1. Dokładna data oraz miejsce zawarcia umowy
  • 2. Dokładna data oraz miejsce spłaty pożyczki
  • 3. Wyraz “weksel” umiejscowiony w sposób widoczny, najlepiej na samej górze dokumentu (przed pozostałymi informacjami)
  • 4. Dane osobiste osoby zaciągającej pożyczkę (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu)
  • 5. Dane osoby udzielającej pożyczki
  • 6. Dokładną kwotę pożyczki, czyli sumę jaką pożyczkobiorca otrzymuje od pożyczkodawcy
  • 7. Kwotę weksla, która w tym wypadku oznacza całkowity koszt pożyczki a zarazem sumę, jaką pożyczkobiorca będzie musiał oddać pożyczkodawcy
  • 8. Czytelny podpis pożyczkodawcy

Jednocześnie warto pamiętać, że poza samym wekslem również dojdzie do podpisania umowy z pożyczkodawcą.

Co oczywiste, informacje zawarte w umowie muszą pokrywać się z informacjami umieszczonymi na wekslu.

Należy również zwrócić uwagę na poszczególne punkty umowne, w tym zwłaszcza ewentualne koszty karne, koszty monitów z wezwaniami do zapłaty oraz ewentualne dodatkowe zapisy.

pożyczka pod weksel - omawianie szczegółów
Pożyczka pod weksel – omawianie szczegółów

Zagrożenia związane z pożyczkami pod weksel

Warto mieć świadomość faktu, że działalność prywatnych pożyczkodawców bynajmniej nie przebiega według tych samych reguł, jakie znajdują zastosowanie w odniesieniu do banków czy instytucji pożyczkowych.

Te ostatnie muszą działać zgodnie z przepisami Ustawy o Kredycie Konsumenckim, która reguluje np. co może składać się na koszt pożyczki i jakie są maksymalne dopuszczalne limity.

Pożyczkobiorca prywatny nie udziela jednak kredytu konsumenckiego, a przepisy zawartej w wymienionej ustawie de facto go nie dotyczą.

Oznacza to, że poszczególne koszty pożyczki pod weksel będą zależeć wyłącznie od woli prywatnego pożyczkodawcy. Osoba zaciągająca pożyczkę może albo przyjąć te warunki, albo nie.

Kolejna istotna informacja to fakt, że weksel może zostać sprzedany przez pożyczkodawcę komuś innemu. W tym wypadku wola pożyczkobiorcy nie odgrywa żadnej roli. Co to oznacza?

Zaciągając pożyczkę pod weksel tak naprawdę nie mamy żadnej gwarancji odnośnie tego, kto ostatecznie okaże się właścicielem naszego długu. Bez wątpienia nie jest to więc sytuacja komfortowa dla pożyczającego.

Należy również zdawać sobie sprawę, że egzekucja należności z tytułu pożyczki pod weksel odbywa się zupełnie inaczej, niż ma to miejsce w przypadku kredytów w bankach lub pożyczek pozabankowych.

Pożyczkodawca dochodzący swoich roszczeń z tytułu pożyczki pod weksel może otrzymać od Sądu polecenie zapłaty na etapie postępowania nakazowego.

Oznacza to po prostu, że windykacja naprawdę bardzo szybko może trafić do komornika.

Co więcej, prywatny pożyczkodawca nie jest w tym zakresie krępowany zasadami, które obowiązują banki czy firmy pożyczkowe. Nawet kilka dni spóźnienia ze spłatą może więc poskutkować tym, że w krótkim czasie nasze konto zostanie zajęte przez komornika sądowego.

Czy warto korzystać z pożyczek pod weksel?

Bez żadnych wątpliwości, pożyczki prywatne pod weksel nie stanowią rozwiązania ani komfortowego, ani tym bardziej taniego.

Pod względem kosztów przeważnie taka pożyczka przewyższa oferty firm pozabankowych.

Dodatkowo, będziemy musieli dokładnie zweryfikować pożyczkodawcę, przejrzeć umowę oraz zadbać o to, aby na wekslu znalazły się wszystkie konieczne informacje.

Niestety, w praktyce klienci często popełniają bardzo proste a jednocześnie brzemienne w skutki błędy.

Wystarczy wspomnieć, że jeżeli na wekslu nie znajdzie się informacja o kwocie do zapłaty (nie mylić z kwotą pożyczki), będzie to oznaczać, że mamy do czynienia z tzw. wekslem in blanco.

Innymi słowy, zobowiązaliśmy się w takiej sytuacji do zapłaty dowolnej kwoty, jakiej zażyczy sobie właściciel weksla.

Biorąc to wszystko pod uwagę można stwierdzić, że korzystanie z pożyczek pod weksel powinno stanowić rozwiązanie naprawdę ostateczne.

Nie ma co się łudzić, że prywatny pożyczkodawca zaoferuje nam korzystniejsze warunki spłaty, niż instytucja pożyczkowa.

A jeżeli nawet tak się stanie, ryzyko związane z tą formą pożyczek jest tak duże, że niewielka różnica w kosztach nie powinna dla stanowić głównego motywu decyzji.

Jest to istotne tym bardziej, że obecnie na rynku istnieją instytucje pożyczkowe, które udzielają kredytów również osobom zadłużonym lub posiadającym negatywną historię w bazach.

Oprócz tego należy pamiętać, że biorąc pożyczkę pod weksel nie będziemy mieli możliwości zwrócenia się do żadnej wyższej instancji, jak np. Rzecznik Finansowy.

Jeżeli w umowie zostanie zawarta potężna kara za brak terminowej spłaty, prywatny pożyczkodawca po prostu zażąda od nas spłaty całego zobowiązania. Jedyne co będziemy mogli zrobić w takiej sytuacji, to próby samodzielnych negocjacji z pożyczkodawcą.

Piramida Finansowa – Jak działa schemat Ponziego?

Związek Banków Polskich – bankowy rejestr ZBP