w

KRD – czym jest i jak działa Krajowy Rejestr Długów?

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to jedno z najdłużej działających w Polsce Biur Informacji Gospodarczej. Początek istnienia Krajowego Rejestru Długów datuje się dokładnie na 4 sierpnia 2003 roku.

Obecnie KRD jest bazą sprawdzaną standardowo przez banki oraz bardzo często również przez instytucje pożyczkowe.

Co ważne, KRD jest instytucją o odmiennym profilu działalności, niż chociażby Biuro Informacji Kredytowej. Z jednej strony, Krajowy Rejestr Długów jest typową bazą danych o charakterze gospodarczym i w przeciwieństwie do BIK ma pełnić jedynie funkcję informacyjną w ścisłym znaczeniu, a nie funkcję regulatywną.

Z drugiej jednak strony, informacje gromadzone oraz udostępniane przez KRD mają charakter kompleksowy: Krajowy Rejestr Długów gromadzi nie tylko dane na temat naszych pożyczek lub kredytów, ale również dane w zakresie niemal wszystkich form zadłużenia wynikłych ze stosunku prawnego, tj. mających miejsce na skutek zawartej przez podmiot umowy cywilnoprawnej.

Dość powszechnie kojarzy się działalność Krajowego Rejestru Długów jedynie z szeroko rozumianym sektorem pożyczkowo-kredytowym. Jest to przeświadczenie błędne, ponieważ w bazach KRD znajdują się informacje także na temat innych odmian zadłużenia, w tym chociażby niezapłaconych mandatów lub też nieuregulowanych opłat administracyjnych oraz urzędowych.

Czym zajmuje się Krajowy Rejestr Długów?

Jak już wspominaliśmy, KRD jest instytucją mającą pełnić funkcję kompleksowego zbioru informacji o charakterze gospodarczym.

Warto zaznaczyć

Wbrew upowszechnionemu stereotypowi, KRD gromadzi oraz udostępnia nie tylko i wyłącznie dane o charakterze negatywnym. Oznacza to, że w bazach Krajowego Rejestru Długów znajdują się zarówno informacje na temat zobowiązań niespłaconych lub też spłaconych jedynie w części, jak też informacje pozytywne (np. o uregulowanych przez nas zobowiązaniach).

To właśnie z powodu modelu swojego działania a także szerokiego spektrum gromadzonych informacji KRD jest bazą bardzo często wykorzystywaną na przykład przez instytucje pożyczkowe.

Jednak tak jak  w przypadku bazy BIK, tak i w przypadku KRD, na rynku działają podmioty oferujące pożyczki pozabankowe dla zadłużonych, bez sprawdzania danych widniejących w KRD.

Z jednej strony, Krajowy Rejestr Długów nie tworzy całościowego profilu konsumenta, tak jak ma to miejsce w przypadku Biura Informacji Gospodarczej, gdzie oprócz informacji widnieje także ocena scoringowa.

Z drugiej jednak strony, KRD stanowi cenne źródło informacji na temat aktywnych zadłużeń konsumenta a także jego historii kredytowej. Tym samym, Krajowy Rejestr Długów stanowi właściwie idealne narzędzie w odniesieniu do uproszczonej procedury oceny zdolności kredytowej, a więc procedury typowej dla instytucji pożyczkowych (jednak już nie dla banków).

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w bazie KRD znajdują się dane nie tylko na temat konsumentów, lecz również firm/osób prawnych.

Dla tej przyczyny KRD pełni istotną funkcję także w zakresie transferu danych gospodarczych w obrębie działania firm i przedsiębiorstw (kolejny istotny czynnik odróżniający KRD od np. BIK).

Za co i w jaki sposób można trafić do KRD?

W bazie Krajowego Rejestru Długów możemy znaleźć się wskutek między innymi:

 1. Braku spłaty kredytu bankowego
 2. Braku spłaty pożyczki pozabankowej
 3. Zaległościach w opłacaniu abonamentu telefonicznego i/lub opłat za internet
 4. Zaległości czynszowych
 5. Niezapłaconych mandatów
 6. Zaległych składek ubezpieczeniowych
 7. Nieuiszczonych opłat administracyjnych lub urzędowych
 8. Zaległych alimentów
 9. Zaległych rachunków za wodę, prąd, energię cieplną, odprowadzanie ścieków

Jak więc widać, wpisu do KRD mogą dokonywać nie tylko banki lub instytucje pożyczkowe, ale również chociażby gminy, urzędy oraz inne podmioty (w tym także osoby prawne posiadające tytuł wykonawczy).

logo krajowego rejestru długów

Należy także mieć na uwadze fakt, że powyższa lista ma charakter jedynie orientacyjny: w praktyce nasze dane mogą znaleźć się w KRD w przypadku niemal każdego zaległego zobowiązania, które istnieje na mocy stosunku prawnego, tj. zaistniało z tytułu umowy o kredyt konsumencki lub też umów wymienionych w art. 1871 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeksu postępowania cywilnego.

Procedura wpisywania danych dłużnika do bazy KRD jest uwarunkowana spełnieniem następujących wymogów:

 • Zobowiązanie stanowi efekt stosunku prawnego
 •  Łączna suma długu wynosi minimum 200 zł (osoby fizyczne) lub minimum 500 zł (osoby prawne)
 • Upłynęło minimum 14 dni od momentu poinformowania dłużnika przez wierzyciela(osobiście lub poprzez list polecony) o zamiarze przekazania informacji do KRD.

Wszystkie trzy wymienione warunki mają charakter całkowicie obligatoryjny: jeżeli więc nasze dane znalazły się w KRD, pomimo iż nie spełniamy każdego z kryteriów, wierzyciel nie miał prawa dokonywać wpisu do bazy Krajowego Rejestru Długów.

W takiej sytuacji, możemy żądać nie tylko usunięcia/sprostowania zamieszczonych w KRD informacji na nasz temat, ale także wystąpić na drogę sądową z żądaniem zadośćuczynienia za doznaną szkodę.

Jednocześnie warto dodać, że przez termin “łącznej sumy długu” należy rozumieć nie tylko podstawową kwotę zaległego zobowiązania, ale również odsetki karne, koszty postępowania egzekucyjnego itp.

W praktyce oznacza to, że do KRD możemy trafić również np. wskutek niespłaconego rachunku za telefon na przykładową kwotę 200 zł.

Podobnie przedstawia się sytuacja wówczas, gdy widniejące w bazie KRD informacje na nasz temat są niezgodne z prawdą, niekompletne lub nieaktualne.

Wierzyciel ma prawny obowiązek zamieszczania wyłącznie danych zgodnych ze stanem rzeczywistym, aktualizowania ich a w przypadku spłaty zobowiązania – usunięcia wpisu na nasz temat z KRD.

Jak usunąć wpis z KRD?

Co do zasady, nie istnieje żaden sposób “usuwania” danych z KRD. Wpis na nasz temat znika wówczas, gdy dokonamy spłaty zaległego zobowiązania.

Alternatywną metodę może tutaj stanowić jedynie czekanie na to, aż wpis zostanie usunięty przez KRD automatycznie: dzieje się tak po upływie 10 lat od dokonania ostatniej aktualizacji przez wierzyciela.

Jak sprawdzić swoje dane w KRD?

Sprawdzenie, czy figurujemy w KRD wymaga tylko i wyłącznie dokonania rejestracji na witrynie internetowej Krajowego Rejestru Długów.

Następnie musimy jedynie otworzyć zakładkę “sprawdzenie” oraz wybrać jedną z trzech dostępnych opcji:

 • Sprawdzenie naszych danych w KRD
 • Sprawdzenie kto w przeciągu ostatnich 12 miesięcy pobierał dane na nasz temat
 • Sprawdzenie wiarygodności firmy

Po wybraniu interesującej nas opcji, system w przeciągu kilku do kilkunastu minut wygeneruje raport zawierający np. informację na temat naszego zadłużenia lub informacje na temat tego, kto w przeciągu ostatnich 12 miesięcy pobierał z KRD informacje na nasz temat.

Należy przy tym pamiętać, że chociaż poprzez KRD możemy w praktyce dowolnie pobierać dane na temat osób fizycznych, to jednak taka działalność jest niezgodna z prawem oraz zagrożona grzywną w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Zgodnie z polskim prawem, sprawdzenie danych osoby fizycznej w bazie Krajowego Rejestru Długów może nastąpić tylko i wyłącznie, jeżeli owa osoba wyraziła na to zgodę.

W odniesieniu do firm powyższe ograniczenia nie mają zastosowania. Oznacza to, że możemy bez przeszkód pobrać z KRD dane na przykład na temat naszego potencjalnego kontrahenta.

Należy przy tym pamiętać, że w tym celu możemy korzystać wyłącznie z zakładki “sprawdzenie wiarygodności firmy”. W innym przypadku, łamiemy polskie prawo co może wiązać się z opisanymi powyżej konsekwencjami.

Ile kosztuje korzystanie z bazy KRD?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może za darmo pobrać informacje o sobie raz na 6 miesięcy.

Chcąc sprawdzić rejestr częściej trzeba już uiścić opłatę w kwocie 11 złotych 25 groszy.

Tyle samo będzie kosztować sprawdzenie kto w ostatnim czasie pobierał raport na nasz temat.

KRD oferuje także miesięczne pakiety abonamentowe, do profesjonalnego monitorowania rejestrów.

Oto jak kształtują się one cenowo:

 1. Biznes Rzetelny: 160 zł
 2. Biznes Debiut: 350 zł
 3. Biznes Rozwój: 450 zł
 4. Biznes Komfort: 650 zł
 5. Biznes Ekspert: 990 zł

Do powyższego abonamentu należy także doliczyć 500 zł jednorazowej opłaty aktywacyjnej.

Szczegóły każdego z pakietów wraz z aktualnym cennikiem można znaleźć pod tym adresem: https://krd.pl/Dokumenty/Cenniki

przegląd platformy BIK na laptopie

Biuro Informacji Kredytowej – co to jest scoring i alerty BIK

Misselling: umyślne wprowadzenie konsumenta w błąd